Sürdürülebilir çelik imalatı

Raex® çelikler, SSAB tarafından üretilir ve küresel Raex® dağıtım ağı yoluyla satılır. Çelik sektörü şu anda en yüksek CO2 emisyonlu endüstrilerden biridir ve küresel emisyonun %7'sinden sorumludur. Bugün tesislerimizdeki CO2 verimlilik düzeyi, coğrafyadan bağımsız olarak dünyadaki en yüksek düzeylerden biridir. Ancak çelik sektörünü karbondan arındırma çabalarımıza devam etmeye kararlıyız ve Raex® de bu hedefin bir parçasını oluşturuyor. Şimdiye kadar SSAB, çelik üretimi de dahil olmak üzere tümüyle fosil yakıtsız bir değer zincirine bağlılık duyan ve yatırım yapan tek çelik üreticisidir. İlk fosil yakıtsız çelikler müşterilere 2026 itibarıyla sunulacak ve 2030'da tam uygulamaya geçilecektir.

Emisyonları hem kullanım ömrü boyunca hem sonrasında azaltın

Tahminlere göre küresel çelik tüketimi önümüzdeki onyıllarda artış gösterecektir. Ancak sadece hurda kullanmak ve hurda bazlı üretime geçmek, demir cevheri bazlı çeliğe olan ihtiyacın azalacağı anlamına gelmiyor. Çeliğin geri dönüşüm oranı %90 gibi etkileyici bir düzeyde olsa da, dünyanın birçok yerinde mevcut çelik hurdası küresel talebin sadece %25'ini karşılıyor. Hatta 2050 yılında üretilen çeliğin tahminen %50'si hâlâ demir cevherinden üretilecek.

Endekslenmiş GWP: Ton CO2e/Ton çelik ürün

Endekslenmiş GWP diyagramı
Kaynak: thinkstep, BF GWP karşılaştırma, 2019 ve SSAB EPD verileri.

Tüm zincir boyunca değer

Geri dönüştürülmüş metallerde 2016-2050 karşılaştırması

"Fosil yakıtsız" terimi, bir ürün veya hizmetin fosil yakıt veya fosil hammadde kullanılmadan oluşturulduğu anlamına gelir. Fosil yakıtsız çelik üretiminde, fosil yakıtlar doğada kalmaya devam ederken, siz ve son kullanıcılarınız fosil yakıtsız değer zincirinin bir parçası halini alırsınız. Böylece müşterileriniz de çelik plaka sistemlerini yükselttiklerinde ve bir ürün imal ettiklerinde bunu fosil yakıtsız bir ürün olarak tanıtabilecektir. Raex® ürün portföyü bu yolculuğun bir parçasıdır ve fosil yakıtsız çelik olarak satışa sunulacaktır.

Hybrit - Devrim niteliğindeki yeni bir çelik üretim teknolojisi

HYBRIT - Devrim niteliğindeki yeni bir çelik üretim teknolojisi

HYBRIT teknolojisiyle, SSAB olarak dünyada 2026 yılında piyasaya fosil yakıtsız çelik sunan ilk çelik şirketi olmayı ve 2030 civarında kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. SSAB olarak, ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte, madenden son ürüne kadar fosil yakıtsız bir değer zinciri yaratmayı hedefliyoruz.