Svetsning, bockning och skärning av Raex®

Förutom stabila egenskaper och utmärkt ytkvalitet kan du förvänta dig förutsägbar bearbetning med Raex® stål. Genom att följa Raex® rekommendationer kan materialförlusterna minimeras, vilket ger kortare ledtider för alla användare. Raex® egenskaper är optimerade för bearbetning och när instruktionerna och rekommendationerna följs är bearbetningen enkel och smidig.

Bockning

Slitstarka Raex® stål har utmärkt planhet och jämn ytkvalitet – vilket är till stor fördel när man bockar ett arbetsstycke. Alla stålanvändare kan uppnå hög produktivitet vid bockning av Raex®, vilket förbättrar utbytet och kostnadseffektiviteten. Liten variation i hårdhet garanterar likartade bockningsresultat varje gång.

De enhetliga egenskaperna gör också Raex® idealiskt för fribockning eller dynformning. Det är typiskt för höghållfasta stål att man måste kompensera för återfjädringen. Det undre verktyget ska vara utformat så att det medger överbockning utan att materialet präglas. Raex® enhetliga tjocklek leder till likformig återfjädring av hela det bockade arbetsstycket, och ett fint och jämnt bockningsresultat.

Raex® bockningsegenskaper garanteras för närvarande för tjocklekar upp till 20 mm. Även tjockare plåtar har utmärkta bockningsegenskaper, och bockning kan vara ett effektivt alternativ till svetsning även för tillämpningar med tjocka plåtar. Nu är det enklare att välja bockningsparametrar för olika stålsorter tack vare det nya beräkningsverktyget Raex® Smart.

Bending Raex
pdf 747 Kb
Raex® - Bending and machining

Svetsning

Welding Raex
pdf 564 Kb
Raex® - Welding and thermal cutting

Raex® har låg kolekvivalent och utmärkt svetsbarhet för olika fogar och konstruktioner. Svetstemperatur, sträckenergi och noggranna förberedelser är viktiga faktorer för lyckad svetsning av Raex® slitstarka stålplåt.

Att kontrollera sträckenergin under svetsningen är mycket viktigt för att uppnå optimala egenskaper i svetsförbandet. För att komma på rätt spår kan du ta hjälp av Raex® Smart, där du anger aktuella svetsparametrar för att erhålla rekommenderad sträckenergi och optimala materialegenskaper. För den första svetssträngen och efterföljande strängar är det viktigt att följa svalningstiden t8/5 för att svetsförbandet ska uppnå optimala egenskaper avseende hårdhet, styrka och slagtålighet. Minimal och maximal sträckenergi beror på stålsort, plåttjocklek och svetsmetod.

För Raex® stål rekommenderas undermatchande ferritiska tillsatsmaterial med en vätehalt HD ≤ 5 ml/100 g. Undermatchande tillsatsmaterial har hög seghet, mindre behov av förhöjd arbetstemperatur och är kostnadseffektiva.

Skärning

Raex® stålsorter är enkla att skära och kan skäras med olika metoder. Ytkvaliteten hos Raex® optimeras under valsningen med hjälp av den senaste tekniken, vilket garanterar produkter med en utmärkt finish och även ger dem enastående laserskärningsegenskaper. Ytterligare en fördel med Raex® plåt är att de kräver mindre förvärmning, vilket sparar tid vid tillverkning och reparationer.

Raex® stål kan skäras med olika skärmetoder – de populäraste är plasma- och gasskärning. Användare kan välja skärmetod baserat på kraven på skärkanten eller baserat på själva materialet. I specialfall där det krävs hög hårdhet på skärkanten kan vattenskärning vara den bästa lösningen. Om hög precision är viktig men sträckenergin är mindre relevant är laserskärning ett utmärkt val för Raex® stål.

Med en jämn kvalitet på skärkanten minimeras den tid som behöver läggas på finbearbetning av kanten i tillverkningen. Delar kan skickas direkt till nästa fas i värdekedjan utan extrakostnader. Mindre behov av förvärmning medför även ökad kostnadseffektivitet, inte bara för verkstäderna utan även vid skärning på plats. För vissa tjocklekar är förvärmning det bästa alternativet innan skärning, men ett annat alternativ är att justera skärhastigheten.
Skära Raex
pdf 564 Kb
Raex® - Welding and thermal cutting