Raex® Smart

Enkel simulering av produkt- och verkstadsegenskaper för det Raex® stål du valt. Ange stålsort, typ och dimensioner så får du reda på toleranser och rekommendationer om bockning och svetsning på bara några sekunder.