Hållbar ståltillverkning

Raex® stål tillverkas av SSAB och säljs via Raex® globala distributionsnät. Stålindustrin är för närvarande en av de branscher som släpper ut mest koldioxid och står för 7 procent av koldioxidutsläppen i världen. Idag är koldioxideffektiviteten på våra anläggningar en av de högsta i världen oavsett geografisk plats. Men vi är fast beslutna att fortsätta våra ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen inom stålindustrin, och Raex® är en del av detta mål. Hittills är SSAB den enda stålproducenten som har satsat på och investerar i en helt fossilfri värdekedja, inklusive stålproduktion. De första fossilfria stålen kommer att vara kommersiellt tillgängliga för kunderna efter 2026 och helt införda 2030.

Minska utsläppen under hela livscykeln och därefter

Enligt prognoser kommer den globala stålförbrukningen att öka under de kommande decennierna. Men att utnyttja skrot och övergå till skrotbaserad produktion innebär inte att behovet av järnmalmsbaserat stål minskar. Även om återvinningsgraden för stål är hela 90 procent i många delar av världen kan det tillgängliga stålskrotet bara uppfylla 25 procent av den globala efterfrågan. Faktum är att uppskattningsvis hälften av det stål som produceras år 2050 fortfarande kommer att tillverkas av järnmalm.

Indexerad klimatpåverkan: Ton CO2/ton stålprodukt

Diagram över indexerad uppvärmningspotential (GWP)
Källa: thinkstep, BF GWP benchmarking 2019, och SSABs miljövarudeklarationer.

Värde genom hela kedjan

Återvunnen metall 2016 jämfört med 2050

Fossilfritt innebär att en produkt eller tjänst har skapats utan användning av fossila bränslen eller fossila råvaror. Vid produktion av fossilfritt stål lämnas de fossila bränslena kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en fossilfri värdekedja. Detta innebär i sin tur att när kunderna uppgraderar sin stålplåt och bygger en produkt kan de marknadsföra den som en fossilfri produkt. Raex® är en del i denna omvandling och kommer att finnas tillgängligt som fossilfritt stål.

HYBRIT är en ny, revolutionerande ståltillverkningsteknik

HYBRIT – en ny, revolutionerande ståltillverkningsteknik

Med hjälp av HYBRIT-tekniken siktar SSAB på att bli det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden redan 2026 och i stort sett eliminerar koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet runt 2030. Tillsammans med partner och kunder siktar SSAB på att skapa en fossilfri värdekedja, från gruvan till slutprodukten.