Raex® 500

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkttyp Tjocklek
  (mmin)
  Bredd
  (mmin)
  Längd
  (mmin)
  Hårdhet 1)
  (HBW)
  Typisk Sträckgräns
  (MPaksi), icke garanterat
  Typisk Brottgräns
  (MPaksi), icke garanterat
  Typisk Förlängning A
  (%), icke garanterat
  Tunnplåt 2.50 - 7.000.098 - 0.276 1000 - 152539.370 - 60.039 2000 - 1200078.740 - 472.440 470 - 540 1400203 1650239 8
  Grovplåt 6.00 - 20.000.236 - 0.787 1800 - 320070.866 - 125.984 2000 - 1200078.740 - 472.440 470 - 540 1300188 1600232 8
  Grovplåt 20.01 - 40.000.788 - 1.575 1800 - 320070.866 - 125.984 2000 - 1200078.740 - 472.440 450 - 540 1300188 1600232 8
  Grovplåt 40.01 - 60.001.575 - 2.362 2000 - 250078.740 - 98.425 4000 - 9500157.480 - 374.015 450 - 540 1300188 1600232 8
  Grovplåt 60.01 - 80.002.363 - 3.150 2000 - 250078.740 - 98.425 4000 - 6900157.480 - 271.653 450 - 540 1300188 1600232 8
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   1) Hårdheten mäts i Brinellenheter (HBW) i enligt EN ISO 6506-1 på på en frästyta 0.3–3.0 mm under plåtytan. Mätdjupet bestäms utifrån produktform och plåttjocklek. Resultat ifrån hårdhetsmätningen anges i plåtens certifikat. Den mekaniska provningen är utförd i tvärriktning och är endast för information, resultatet kommer inte presenteras i certifikatet.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
    Charpy V 10x10 mm provstav 1)
    Raex® 500 tunn- & grovplåt 30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Raex® 500 tunn- & grovplåt
     Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F

     1) Slagprov utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet är då proportionellt till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10x10 mm). Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och 50 ton. Genomsnitt av tre tester.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Produkttyp C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr
      (max %)
      Ni
      (max %)
      Mo
      (max %)
      B
      (max %)
      Tunnplåt 0.27 0.50 1.60 0.025 0.010 1.20 1.00 0.25 0.005
      Grovplåt 0.30 0.80 1.70 0.025 0.015 1.50 1.00 0.50 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Produkttyp Tunnplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt
        Tjocklek (mmin) 2.50 - 7.000.098 - 0.276 6.00 - 20.000.236 - 0.787 20.01 - 32.000.787 - 1.260 32.01 - 52.001.260 - 2.047 52.01 - 80.002.048 - 3.150
        Typ CET(CEV) 1) 0.40 (0.55) 0.40 (0.51) 0.41 (0.59) 0.43 (0.65) 0.43 (0.68)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         1) CEV-värdet anges på materialintyget.
         CET-värdena i tabellen anges endast som information.

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Tjocklek

         Toleranser för grovplåt är enligt EN 10029 klass A, snävare toleranser efter överenskommelse. För Tunnplåt är toleranserna enligt EN 10051 kategori A.

         Längd och bredd

         Grovplåt toleranser enligt EN 10029, snävare toleranser efter överenskommelse. Toleranser för tunnplåt är enligt EN 10051.

         Form

         Toleranserna är i enlighet med EN 10029 för plåt och enligt EN 10051 för tunnplåt.

         Planhet

         Toleransen för planhetsavvikelsen är max 6 mm/m för både grovplåt och tunnplåt. 

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Bockning

         Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90° är:

         Tunnplåt, 3,5 x t (tvärsgående) och 4 x t (längsgående).

         Grovplåt t ≤ 20 mm, 5 x t (tvärsgående) och 6 x t (längsgående).

         Leveranstillstånd

         Längdkapad plåt levereras i valsat skick. Grovplåt kan levereras i valsat eller förbehandlat skick. Leveranskrav finns i SSABs broschyr på www.raexsteel.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Rekommendationer för svetsning, bockning och bearbetning finns i broschyrer på www.raexsteel.com eller konsultera teknisk support.

         Raex® är inte avsett för vidare värmebehandling. Mekaniska egenskaper uppnås genom kylning. Leveransförhållandets egenskaper kan inte bibehållas efter exponering för temperaturer över 250 °C.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller på annat sätt arbetar med denna produkt. Slipning, särskilt av målad och ytbehandlad plåt , kan ge damm med en hög partikelkoncentration.