Raex® 450

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkttyp Tjocklek
   (mmin)
   Bredd
   (mmin)
   Längd
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Typisk Sträckgräns Rp0.2 (MPaksi) Typisk Brottgräns Rm> (MPaksi) Typisk Förlängning A
   (%), icke garanterat
   Tunnplåt 2.00 - 8.000.079 - 0.315 1000 - 170039.370 - 66.929 2000 - 1200078.740 - 472.440 420 - 500 1250181 1450210 9
   Grovplåt 6.00 - 40.000.236 - 1.575 1800 - 320070.866 - 125.984 2000 - 1200078.740 - 472.440 420 - 500 1200174 1450 9
   Grovplåt 40.01 - 60.001.575 - 2.362 2000 - 250078.740 - 98.425 4000 - 9500157.480 - 374.015 420 - 500 1200174 1450210 9
   Grovplåt 60.01 - 80.002.363 - 3.150 2000 - 250078.740 - 98.425 4000 - 6900157.480 - 271.653 420 - 500 1200174 1450210 9
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Hårdheten mäts i Brinellenheter (HBW) i enligt EN ISO 6506-1 på på en frästyta 0.3–3.0 mm under plåtytan. Mätdjupet bestäms utifrån produktform och plåttjocklek. Resultat ifrån hårdhetsmätningen anges i plåtens certifikat. Den mekaniska provningen är utförd i tvärriktning och är endast för information, resultatet kommer inte presenteras i certifikatet.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     Raex® 450 tunn- & grovplåt 30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Raex® 450 tunn- & grovplåt
      Längsprov, typisk slagenergi,
      Charpy V 10x10 mm provstav 1)
      30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagprov utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet är då proportionellt till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10x10 mm). Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och 50 ton. Genomsnitt av tre tester.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Produkttyp C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr
       (max %)
       Ni
       (max %)
       Mo
       (max %)
       B
       (max %)
       Tunnplåt 0.23 0.50 1.60 0.025 0.010 1.20 1.00 0.25 0.005
       Grovplåt 0.26 0.80 1.70 0.025 0.015 1.50 1.00 0.50 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produkttyp Tunnplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt
         Tjocklek (mmin) 2.00 - 8.000.079 - 0.315 6.00 - 20.000.236 - 0.787 20.01 - 32.000.788 - 1.260 32.01 - 52.001.260 - 2.047 52.01 - 80.002.048 - 3.150
         Typ CET(CEV) 1) 0.35 (0.50) 0.35 (0.48) 0.38 (0.57) 0.40 (0.61) 0.40 (0.63)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          1) CEV-värdet anges på materialintyget.
          CET-värdena i tabellen anges endast som information.

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Tjocklek

          Toleranser för grovplåt är enligt EN 10029 klass A, snävare toleranser efter överenskommelse. För Tunnplåt är toleranserna enligt EN 10051 kategori A.

          Längd och bredd

          Grovplåt toleranser enligt EN 10029, snävare toleranser efter överenskommelse. Toleranser för tunnplåt är enligt EN 10051.

          Form

          Toleranserna är i enlighet med EN 10029 för plåt och enligt EN 10051 för tunnplåt.

          Planhet

          Toleransen för planhetsavvikelsen är max 6 mm/m för både grovplåt och tunnplåt. 

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Bockning

          Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90° är:

          Tunnplåtar, 3 x t (tvärgående) and 4 x t (längsgående).

          Grovplåtar t ≤ 20 mm, 4 x t (tvärsgående) och 5 x t (längsgående).

          Leveranstillstånd

          Längdkapad plåt levereras i valsat skick. Grovplåt kan levereras i valsat eller förbehandlat skick. Leveranskrav finns i SSABs broschyr på www.raexsteel.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Rekommendationer för svetsning, bockning och bearbetning finns i broschyrer på www.raexsteel.com eller konsultera teknisk support.

          Raex® är inte avsett för vidare värmebehandling. Mekaniska egenskaper uppnås genom kylning. Leveransförhållandets egenskaper kan inte bibehållas efter exponering för temperaturer över 250 °C.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller på annat sätt arbetar med denna produkt. Slipning, särskilt av målad och ytbehandlad plåt , kan ge damm med en hög partikelkoncentration.