Zrównoważona produkcja stali

Stal Raex® produkowana jest przez SSAB i sprzedawana za pośrednictwem globalnej sieci dystrybucyjnej Raex®. Branża stalowa jest aktualnie jednym z segmentów emitujących najwięcej CO2 – 7% globalnej emisji. Wskaźniki emisji CO2 dla naszych hut plasują się obecnie wśród najniższych na świecie, niezależnie od lokalizacji geograficznej zakładu. Ale jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować nasze wysiłki mające na celu dekarbonizację branży stalowej, a Raex® jest częścią tego celu. Jak dotąd, SSAB jest jedynym producentem stali, który zobowiązał się i inwestuje w łańcuch wartości całkowicie pozbawiony paliw kopalnych, łącznie z produkcją stali. Pierwsze stale pozbawione kopalin dostępne będą komercyjnie dla klientów po roku 2026, natomiast zostaną w pełni wdrożone w roku 2030.

Redukcja emisji w cyklu życia i jeszcze dłużej

Prognozy wskazują, że globalna konsumpcja stali będzie rosła w ciągu kilku najbliższych dziesięcioleci. Wykorzystanie złomu stalowego i przejście na produkcję stali w oparciu o złom nie oznacza wcale, że zmniejszy się zapotrzebowanie na stal bazującą na rudzie żelaza. Podczas gdy wskaźnik recyklingu stali pozostaje na imponującym poziomie 90%, lub nawet więcej w wielu częściach świata, dostępny złom stalowy spełnia zaledwie 25% globalnego zapotrzebowania. W rzeczywistości szacuje się, że 50% stali produkowanej do 2050 roku będzie nadal wytwarzane z rudy żelaza.

Indeksowany GWP: ton CO2e/tonę produktu stalowego

Wykres indeksowanego GWP
Źródło: thinkstep, BF GWP benchmarking, 2019 i dane SSAB EPD.

Wartość w całym łańcuchu

Metal z odzysku 2016 w porównaniu z 2050

Fossil-free oznacza, że produkt lub usługa powstała bez użycia paliw kopalnych czy też surowców kopalnych. Produkcja stali bez wykorzystywania kopalin pozostawia paliwa kopalne pod ziemią; oznacza to, że Wy i wasi użytkownicy końcowi stajecie się częścią łańcucha wartości bez kopalin. A to z kolei oznacza, że gdy klienci zaczną stosować tę stal w swoich produktach, będą mogli promować je jako produkty bez paliw kopalnych. Oferta produktów Raex® jest częścią tej zmiany i dostępna będzie jako stal wolna od kopalin.

Hybrit – nowa rewolucyjna technologia wytwarzania stali

HYBRIT – Nowa rewolucyjna technologia wytwarzania stali

Dzięki technologii HYBRIT, SSAB zamierza być pierwszą na świecie spółką stalową, która wprowadzi na rynek już w 2026 roku stal wytwarzaną bez użycia paliw kopalnych i w dużym stopniu wyeliminuje emisje dwutlenku węgla ze swoich własnych działań do roku 2030. Wraz ze swoimi partnerami i klientami, SSAB dąży do utworzenia łańcucha wartości wolnego od kopalin, począwszy od wydobycia surowców, a skończywszy na produkcie końcowym.