Raex® Smart

Prosta symulacja produktu i własności warsztatowych wybranej stali Raex®. Wybierz gatunek, typ i wymiary stali i poznaj w kilka sekund tolerancje, jak również rekomendacje gięcia i spawania.