Raex® 400

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Własności mechaniczne

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Rodzaj produktu Grubość
   (mmin)
   Szerokość
   (mmin)
   Długość
   (mmin)
   Twardość 1)
   (HBW)
   Typowa granica plastyczności Rp0.2 (MPaksi) Typowa wytrzymałość na rozciąganie Rm (MPaksi) Typowe wydłużenie A
   (%), niegwarantowane
   Arkusz 2.00 - 8.000.079 - 0.315 1000 - 175039.370 - 68.898 2000 - 1200078.740 - 472.440 360 - 440 1100159 1250181 10
   Blachy grube 6.00 - 40.000.236 - 1.575 1800 - 320070.866 - 125.984 2000 - 1200078.740 - 472.440 360 - 440 1100159 1300188 10
   Blachy grube 40.01 - 60.001.575 - 2.362 2000 - 250078.740 - 98.425 4000 - 9500157.480 - 374.015 360 - 440 1100159 1300188 10
   Blachy grube 60.01 - 80.002.363 - 3.150 2000 - 250078.740 - 98.425 4000 - 6900157.480 - 271.653 360 - 440 1100159 1300188 10
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    1) Twardość w jednostkach Brinella mierzona jest zgodnie z normą EN ISO 6506-1, na głębokości 0.3 – 3 mm od frezowanej powierzchni. Wartość twardości zawarta jest w certyfikacie materiału. Własności mechaniczne badane są w kierunku poprzecznym do walcowania i podawane wyłącznie w celach informacyjnych, a ich wartości nie są uwzględnione w certyfikacie materiału.

    Udarność

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Produkt Próbka wzdłużna do kierunku walcowania, typowa udarność,
     Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
     Raex® 400 Arkusze i blachy grube 30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Produkt
      Raex® 400 Arkusze i blachy grube
      Próbka wzdłużna do kierunku walcowania, typowa udarność,
      Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
      30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F

      1) Próba udarności zgodna z EN ISO 148-1 przeprowadzana jest dla grubości ≥ 6mm. Ustalona wartość odpowiada pełnowymiarowej próbce. Wartości udarności mają wyłącznie charakter informacyjnyi nie są uwzględnione w certyfikacie materiału.

      Skład chemiczny

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Rodzaj produktu C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr
       (max %)
       Ni
       (max %)
       Mo
       (max %)
       B
       (max %)
       Blachy grube 0.23 0.80 1.70 0.025 0.015 1.50 1.00 0.50 0.005
       Arkusz 0.16 0.50 1.60 0.025 0.010 1.20 1.00 0.25 0.005
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Stal z rozdrobnionym ziarnem.

        Równoważnik węgla CET(CEV)

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Rodzaj produktu Arkusz Blachy grube Blachy grube Blachy grube
         Grubość (mmin) 2.00 - 8.000.079 - 0.315 6.00 - 20.000.236 - 0.787 20.01 - 32.000.788 - 1.260 32.01 - 80.001.260 - 3.150
         CET(CEV) Typowy 1) 0.30 (0.48) 0.30 (0.44) 0.35 (0.53) 0.35 (0.57)
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          1) Wartość CEV jest podana w certyfikacie, a wartości CET mają jedynie charakter informacyjny.

          CET and CEV formula

          Tolerancje

          Grubość

          Dla blach grubych tolerancje zgodne z EN 10 029 Klasa A, zawężone tolerancje dostępne na specjalne zamówienie. Dla arkuszytolerancje zgodne z EN 10 051 Kategoria A. 

          Długość i szerokość

          Dla blach grubych tolerancje zgodne z EN 10 029, zawężone tolerancje dostępne na specjalne zamówienie. Dla arkuszytolerancje zgodne z EN 10 051.

          Kształt

          Tolerancje są zgodne z normą EN 10029 dla blach grubych i normą EN 10051 dla arkuszy.

          Płaskość

          W przypadku płytyi arkusza odchylenie płaskości wynosi maksymalnie 6 mm / m.

          Własności nawierzchni

          Zgodnie z EN 10163-2 Klasa A, Podklasa 3.

          Pochylenie się

          Minimalne wewnętrzne promienie gięcia dla kąta gięcia 90°, t ≤ 20 mm wynoszą:

          Arkusze i blachy grube, 3 x t (poprzecznie) i 4 x t (wzdłużnie)

          Warunki dostawy

          Stan dostawy- po hartowaniu. Arkusze dostępne są z powierzchnią po walcowaniu na gorąco i krawędziami naturalnymi. Blachy grube mogą być dostarczane po walcowaniu na gorąco lub malowane. Warunki dostawy znaleźć można na stronie www.raexsteel.com.

          Zalecenia produkcyjne i inne

          Zalecenia dotyczące spawania, gięcia i obróbki maszynowej można znaleźć w broszurach na stronie www.ssab.com lub skontaktować się ze wsparciem technicznym.

          Raex® nie jest przeznaczony do dalszej obróbki cieplnej. Swoje własności mechaniczne zawdzięcza hartowaniu. Własności oferowane w czasie dostawy nie będą zachowane, jeśli materiał zostanie wystawiony na działanie temperatur powyżej 250ºC.

          Podczas spawania, cięcia, szlifowania lub innych prac z tym produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Szlifowanie, zwłaszcza blach malowanych, może generować kurz ze względu na dużą koncentrację cząsteczek.