Raex®-teräksen hitsaus, taivutus ja leikkaus

Luotettavien ominaisuuksien ja erinomaisen pinnanlaadun lisäksi Raex®-teräksen työstettävyys on ennakoitavaa. Noudattamalla Raex®-suosituksia voidaan minimoida materiaalihävikki, mikä nopeuttaa prosesseja kaikille käyttäjille. Raex®-teräksen ominaisuudet on optimoitu käsittelyä varten. Ohjeita ja suosituksia noudattamalla käsittely on yksinkertaista ja helppoa.

Taivutus

Raex®-levyillä on erinomainen tasomaisuus ja sileä pinta, mikä helpottaa työkappaleiden taivuttamista. Raex®-teräksen avulla tuottavuus kasvaa nostaen tuotantoa ja parantaen kustannustehokkuutta taivutuksessa. Vähäinen kovuuden vaihtelu takaa samankaltaiset taivutustulokset joka kerta.

Tasalaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta Raex® soveltuu ihanteellisesti myös vapaa- ja pohjataivutukseen. Erikoislujille teräksille on tyypillistä se, että takaisinjousto täytyy kompensoida. Alatyökalu on muotoiltava niin, että se mahdollistaa ylitaivutuksen ilman tarpeetonta muodonmuutosta materiaaliin. Raex®-teräksen tasaisen paksuuden ansiosta takaisinjousto on sama työkappaleen kaikissa kohdissa, joten osa taipuu halutusti.

Raex®-teräksen taivutusominaisuudet taataan 20 mm:n paksuuteen asti. Paksumpien levyjen taivutettavuus on myös erinomainen, ja taivutus voi olla erittäin hyvä vaihtoehto hitsaamiselle myös paksuissa levyissä. Uusi Raex® Smart -laskin helpottaa eri teräslajien taivutusparametrien valintaa.

Bending Raex
pdf 747 Kb
Raex® - Bending and machining

Hitsaus

Welding Raex
pdf 564 Kb
Raex® - Welding and thermal cutting

Alhaisen hiiliekvivalenttinsa ansiosta Raex®-teräksellä on erinomainen hitsattavuus erilaisissa liitoksissa ja rakenteissa. Hitsauslämpötila, lämmöntuonti ja huolellinen esivalmistelu ovat keskeisiä tekijöitä Raex®-kulutuslevyjen hitsaamisen onnistumisessa.

Lämmöntuonnin hallinta hitsauksen aikana on erittäin tärkeää, jotta saavutetaan optimaaliset ominaisuudet hitsisaumalle. Raex® Smart -palvelun avulla voidaan määrittää sopivat hitsausparametrit, joiden avulla saavutetaan materiaalille suositeltu lämmöntuontiarvo ja optimaaliset ominaisuudet. Kun tavoitteena on ihanteelliset ominaisuudet, aloitettaessa ja seuraavissa vaiheissa on tärkeää noudattaa t8/5-aikoja liitoksen ihanteellisen kovuuden, lujuuden ja iskusitkeyden varmistamiseksi. Lämmöntuonnin minimi- ja maksimitasot riippuvat teräslaadusta, levyn paksuudesta ja hitsausmenetelmästä.

Raex®-teräksille suositellaan alilujia ferriittisiä hitsausaineita, joiden vetypitoisuus on HD≤5 ml/100 g. Alilujien hitsausaineiden sitkeys on hyvä, työskentelylämpötilaa tarvitsee nostaa vähemmän ja ne ovat kustannustehokkaita.

Leikkaus

Raex®-teräksiä on helppo leikata, ja niitä voidaan leikata eri tavoin. Raex®-teräksen pinnanlaatu on optimoitu nykyaikaisilla valssaustekniikoilla, mikä takaa erinomaisen ulkonäön ja erinomaiset laserleikkausominaisuudet. Raex®-tuotteiden lisäetuna on pienempi esilämmityksen tarve, mikä nopeuttaa prosesseja sekä valmistuksessa että loppukäyttäjille.

Raex®-terästä voidaan leikata erilaisilla leikkausmenetelmillä. Suosituimpia ovat plasma- ja polttoleikkaus. Käyttäjät voivat valita leikkausmenetelmän leikattua reunaa tai itse materiaalia koskevien vaatimusten perusteella. Erityistapauksissa, kun levyn reunalta vaaditaan suurta kovuutta, vesileikkaus on todennäköisesti paras ratkaisu. Kun suuri leikkaustarkkuus on olennaista, mutta lämmöntuonti ei ole niin tärkeää, laserleikkaus on erinomainen valinta Raex®-teräksille.

Tasaiset reunat leikkauksen jälkeen lyhentävät reunojen viimeistelyaikaa tuotannossa. Osat voidaan lähettää suoraan arvoketjun seuraavaan vaiheeseen ilman ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi pienempi esilämmityksen tarve parantaa kustannustehokkuutta sekä konepajoilla että työmaalla leikattaessa. Tietyt paksuudet kannattaa esilämmittää ennen leikkaamista, mutta vaihtoehtona on myös leikkausnopeuden säätäminen.
Raex-teräksen leikkaaminen
pdf 564 Kb
Raex® - Welding and thermal cutting